Kwaliteit 

Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd in het BIG-register. Ik hou mij aan de beroepscode voor psychologen van het NIP. Zie hiervoor deze link. Het is vanzelfsprekend dat mijn werk voldoet aan de kwaliteitseisen van mijn beroepsgroep, de Zorgautoriteit (Nza) en andere wettelijke kaders. Op deze pagina vind jij alle informatie over hoe ik de kwaliteit van mijn werk waarborg en mij aan wet- en regelgeving houd.

Cliëntervaringen

Via een CQi-vragenlijst wordt cliënten gevraagd mijn dienstverlening te beoordelen.
In 2022 en 2023 ontving ik de volgende beoordelingen (22 reviews):

  • bejegening (1-5): 4,9
  • info behandeling (1-5): 4,9
  • samen beslissen (1-5) 4,9
  • uitvoering (1-5): 4,9
  • totaalscore (1-10): 9,4

Kwaliteitsstatuut

Created with Sketch.

Als behandelaar ben ik verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut is goedgekeurd en ligt ter inzage op mijn praktijk.

Beroepsgeheim

Created with Sketch.

Als Gz-psycholoog heb ik beroepsgeheim. Dit betekent dat ik jouw gegevens en wat jij met mij bespreekt geheim houd, tenzij je mij expliciet toestemming geeft om informatie te delen. Maar ook dan, moet ik zelf inschatten of het delen van de informatie niet nadelig is voor jou. In de volgende situaties moet of mag ik mijn beroepsgeheim wel doorbreken:


  • In noodsituaties, bijvoorbeeld als jij of anderen in gevaar zouden komen.
  • Als ik met direct betrokken collega’s over jouw behandeling moet overleggen. Overigens hebben die collega’s ook een geheimhoudingsplicht.
  • Als ik daartoe wettelijk verplicht ben. Zo moet ik als jouw behandelaar informatie verstrekken aan de zorgverzekeraar om ervoor te zorgen dat jouw behandeling vergoed wordt.

Scholing, intervisie en lidmaatschappen

Created with Sketch.

Om mijn behandelingen aan te laten sluiten bij de meest recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten, hou ik uiteraard mijn kennis op peil. Dit doe ik door het volgen van cursussen, zelfstudie en deelname aan congressen. 

Met regelmaat neem ik deel aan intervisie en supervisie, waarbij ik samen met andere vakgenoten nadenk over mijn professioneel handelen. Uiteraard maak ik daarbij alleen gebruik van gegevens die niet tot jou als cliënt te herleiden zijn. Dankzij dit lerende netwerk, blijf ik kritisch kijken naar mijn manier van werken.

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • De LvvP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) met lidmaatschapsnummer 5623
  • De NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) met lidmaatschapsnummer 6720


Effectmeting

Created with Sketch.

GGZ-aanbieders hebben de afspraak om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen om het effect van de behandeling te kunnen meten. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Ik zal je aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in jouw dossier. Met deze gegevens kan ik het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle GGZ-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM gegevens. Ik lever geen ROM-gegevens aan (ook niet als je daar wel toestemming voor geeft), totdat ik zeker weet dat de gegevens daadwerkelijk anoniem zijn en jouw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid. 

Je bent niet verplicht mee te werken aan de ROM. Als je dit niet wilt, heeft dat geen gevolgen voor je behandeling. Ik ben wel verplicht hiervan een notitie in jouw dossier te maken.


Klachten

Created with Sketch.

Therapie is mensenwerk. Het kan helaas voorkomen dat je niet tevreden bent over mij als Gz-psycholoog of mijn werkwijze. Laat het mij dan vooral weten, zodat we samen kunnen onderzoeken hoe we het probleem kunnen verhelpen. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kunnen we het samen oplossen. 


Via de LvvP ben ik aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. Wanneer het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LvvP die in deze kwesties kan bemiddelen. Hij of zij kan jou helpen met het oplossen van de klacht. Kijk ook op deze link van de LvvP.

In laatste instantie bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken die een bindende uitspraak doet. De geschillencommissie is bereikbaar via www.degeschillencommissie.nl.

Op grond van de wet BIG vallen GZ-psychologen onder het medisch tuchtrecht.


Vrijgevestigde praktijk

Created with Sketch.

Psychologiepraktijk Dekkers is een vrijgevestigde praktijk in de generalistische-basis GGZ. Wil je meer te weten komen over wat een vrijgevestigde praktijk is, bekijk dan deze folder van de LvvP.