Kosten

Welke behandelingen zijn verzekerd?

De behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed, als:
- er sprake is van een psychische stoornis 
- en er een verwijzing is. 
Sommige problematiek is uitgesloten van verzekerde zorg, zoals Aanpassingsstoornissen en Relatietherapie.

Contracten met verzekeraars 2024

In 2024 worden jouw behandelingen vergoed als je bent verzekerd bij:
- ASR (ASR en ASR - ik kies zelf)
- DSW
- Stad Holland Verzekeringen 
- InTwente Verzekeringen
- Aevitae (Van Eurcare/ Caresq)

Ongeacht welke verzekeringspolis jij hebt: als je jouw verzekering aanspreekt dan betaal je jaarlijks jouw wettelijk verplichte eigen risico (€385,= voor 2024) en eventueel jouw vrijwillige eigen risico. In het volgende kalenderjaar betaal je dit eigen risico nogmaals, ook al was je in voorgaande jaar al in behandeling.


Ongecontracteerde zorg

Ben jij niet verzekerd bij bovengenoemde zorgverzekeraars? Afhankelijk van jouw verzekeringspolis worden de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Een restitutiepolis vergoedt over het algemeen meer (meestal tussen 90% - 100%) dan een naturapolis (meestal tussen 60%-80% van het marktconforme tarief).

In het geval van ongecontracteerde zorg, betaal je zelf aan mij de maandelijkse facturen en krijg een deel hiervan terug van jouw zorgverzekering.

Hieronder leg ik uit, wat je het best kunt doen, als je overweegt bij mij in behandeling te komen en jouw verzekeraar niet alles vergoedt:

1) Vraag na bij je zorgverzekeraar of er aanvullende voorwaarden zijn als je bij een ongecontracteerde GZ-psycholoog in behandeling komt. 

2) Vraag na hoeveel je terugkrijgt als je behandeld wordt door een ongecontracteerde GZ-psycholoog in een basis-GGZ traject. Het resterende deel komt dan voor rekening van jou als cliënt. Ik reken voor verzekerde zorg, de vastgestelde maximumtarieven voor de GZ-psycholoog . Deze maximum tarieven worden ieder jaar opnieuw door de Nza vastgesteld en worden ook wel WMG tarieven genoemd.

Let op: veel zorgverzekeraars hanteren een percentage (60-80%) van een maximum uurtarief. Dit is niet hetzelfde tarief als het Nza-tarief, maar het tarief dat zij afspreken met GZ-psychologen met wie zij een contract hebben (marktconform tarief). Dat is vaak een lager uurtarief dan het NZa-tarief dat ik hanteer, waardoor ook hun vergoeding aan jou lager kan zijn. Dit heeft invloed op het deel dat overblijft om zelf te betalen (eigen bijdrage). Vraag hier goed op door, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Sommige verzekeraars vragen welke codes en tarieven ik gebruik om te declareren. De volgende codes en tarieven gebruik ik het meest (voor 2024): 

- CO 0822 (intake/diagnostiek van 90 minuten - €274,01). Dit is een intakegesprek.

- CO 0497 (consult van 45 minuten - €135,89). Dit is een regulier consult.

- CO 0887 (consult van 90 minuten - €242,76). Dit is een EMDR-consult per keer.

Voor meer informatie, zie de tarieven onderaan deze pagina. 


Ongeacht welke verzekeringspolis jij hebt: als je jouw verzekering aanspreekt dan betaal je jaarlijks jouw wettelijk verplichte eigen risico (€385,= voor 2024) en eventueel jouw vrijwillige eigen risico. In het volgende kalenderjaar betaal je dit eigen risico nogmaals, ook al was je in het voorgaande jaar al in behandeling.


Vanaf 1 januari 2022 vindt de bekostiging en vergoeding van de behandeling per sessie plaats, in plaats van per traject. Dit heeft te maken met de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel. Kijk voor meer informatie op https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Welke behandelingen worden niet vergoed door de verzekering?


Zonder verwijzing

Het is mogelijk om je aan te melden zonder verwijzing. Behandelingen zonder verwijzing worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar en deze kosten dien je dan zelf te betalen. Ik reken hiervoor lagere tarieven dan de maximum NZa-tarieven voor verzekerde zorg. Zie hiervoor de tabel onderaan deze pagina (zelfbetalers).

Klachten die zijn uitgesloten van vergoeding

Als je behandeling wilt voor onderstaande klachten, dan komen de kosten hiervan meestal volledig voor eigen rekening, tenzij de dekking hiervan in jouw aanvullende ziektekostenverzekering is geregeld. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. Het gaat om onverzekerde zorg/ niet-basispakket zorg (OZP).

 • aanpassingsstoornissen
 • problemen op het werk
 • slaapstoornissen
 • relatieproblemen
 • rouwproblemen
 • levensfase problemen
 • bepaalde seksuele stoornissen
 • bepaalde enkelvoudige fobieën, tenzij het vaak voorkomt en behandeling van de huisarts onvoldoende resultaat heeft gehad.


Ik reken voor behandeling van zorg die niet onder de basisverzekering valt €115,- per consult van 45 minuten. Een intakegesprek heeft de duur van twee consulten, evenals een EMDR sessie. Dit tarief hanteer ik ook, in het geval jouw werkgever bijdraagt aan de betaling van jouw behandeling van onverzekerde zorg. Het tarief is meestal vrijgesteld van BTW.

Verwijzing

Als je de zorg bij jouw zorgverzekeraar wilt declareren, dan is voorafgaand aan het intakegesprek een verwijzing van de huisarts nodig. In deze verwijzing staat in ieder geval de volgende informatie:


 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van jou als cliënt (zoals naam, adres en geboortedatum)
 • Dat er sprake is van een psychische stoornis of een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM 5 code, maar het mag wel.
 • Dat het gaat om een verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz

Overzicht tarieven

In het onderstaande overzicht staan de tarieven vermeld die ik hanteer voor zorg die wettelijk bepaald onder de basisverzekering valt. De tarieven zijn afhankelijk van of je de kosten bij de je verzekeraar declareert, of dat je deze volledig zelf betaalt. Voor meer informatie over tarieven, kijk op de website van de NZa. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. De Nza heeft in lijn met de landelijke ontwikkelingen de tarieven verhoogd. Hierdoor zal per 1-1-2024 mijn uurtarief omhoog gaan. Gemiddeld genomen gaat daarmee je eigen bijdrage met 10% omhoog.


Tarieven ongecontracteerde zorg 2024: declareren bij verzekering

Created with Sketch.

Afhankelijk van het type zorgverzekering wordt de volledige behandeling vergoed, of betaal je een deel zelf. Vraag dit na bij jouw verzekeraar.


Diagnostiek 5 minuten - €39,98
Behandeling 5 minuten - €31,48

Diagnostiek 15 minuten - €68,88
Behandeling 15 minuten - €56,19

Diagnostiek 30 minuten - €114,20
Behandeling 30 minuten - €95,67

Diagnostiek 45 minuten - €159,70
Behandeling 45 minuten - €135,89

Diagnostiek 60 minuten - €183,44
Behandeling 60 minuten - €161,46

Diagnostiek 75 minuten - €223,48
Behandeling 75 minuten - €198,72

Diagnostiek 90 minuten - €274,01
Behandeling 90 minuten - €242,76

Diagnostiek 120 minuten - €380,13
Behandeling 120 minuten - €346,41

Voor andere zorgprestaties, zoals overleg met een externe behandelaar (bijv. een psychiater) en reiskosten van de behandelaar, worden andere tarieven gehanteerd. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal ik je hierover informeren.

Tarieven ongecontracteerde zorg 2023: declareren bij verzekering

Created with Sketch.

Afhankelijk van het type zorgverzekering wordt de volledige behandeling vergoed, of betaal je een deel zelf. Vraag dit na bij jouw verzekeraar.


Diagnostiek 5 minuten - €37,87
Behandeling 5 minuten - €29,68

Diagnostiek 15 minuten - €65,19
Behandeling 15 minuten - €52,99

Diagnostiek 30 minuten - €108,04
Behandeling 30 minuten - €90,36

Diagnostiek 45 minuten - €151,07
Behandeling 45 minuten - €128,40

Diagnostiek 60 minuten - €173,40
Behandeling 60 minuten - €152,50

Diagnostiek 75 minuten - €211,34
Behandeling 75 minuten - €187,76

Diagnostiek 90 minuten - €259,01
Behandeling 90 minuten - €229,30

Diagnostiek 120 minuten - €373,08
Behandeling 120 minuten - €337,14

Voor andere zorgprestaties, zoals overleg met een externe behandelaar (bijv. een psychiater) en reiskosten van de behandelaar, worden andere tarieven gehanteerd. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal ik je hierover informeren.

Tarieven verzekerde zorg 2024: zelfbetalers

Created with Sketch.

Het is mogelijk om je aan te melden zonder verwijzing. Behandelingen van klachten die normaal gesproken onder de basisverzekering vallen, worden zonder verwijzing niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De behandeling dien je dan zelf te betalen. Ik reken hiervoor lagere tarieven dan de maximum NZa-tarieven voor verzekerde zorg.

Diagnostiek 5 minuten - €35
Behandeling 5 minuten - €27,50

Diagnostiek 15 minuten - €60
Behandeling 15 minuten - €50

Diagnostiek 30 minuten - €100
Behandeling 30 minuten - €90

Diagnostiek 45 minuten - €145
Behandeling 45 minuten - €120

Diagnostiek 60 minuten - €165
Behandeling 60 minuten - €142,50

Diagnostiek 75 minuten - €195
Behandeling 75 minuten - €175

Diagnostiek 90 minuten - €245
Behandeling 90 minuten - €215

Diagnostiek 120 minuten - €350
Behandeling 120 minuten - €320

Voor andere zorgprestaties, zoals overleg met een externe behandelaar (bijv. een psychiater) en reiskosten van de behandelaar, worden andere tarieven gehanteerd. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal ik je hierover informeren.

Tarieven verzekerde zorg 2023: zelfbetalers

Created with Sketch.

Het is mogelijk om je aan te melden zonder verwijzing. Behandelingen van klachten die normaal gesproken onder de basisverzekering vallen, worden zonder verwijzing niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De behandeling dien je dan zelf te betalen. Ik reken hiervoor lagere tarieven dan de maximum NZa-tarieven voor verzekerde zorg.

Diagnostiek 5 minuten - €33
Behandeling 5 minuten - €26

Diagnostiek 15 minuten - €57
Behandeling 15 minuten - €47

Diagnostiek 30 minuten - €94
Behandeling 30 minuten - €84

Diagnostiek 45 minuten - €136
Behandeling 45 minuten - €115

Diagnostiek 60 minuten - €157
Behandeling 60 minuten - €136

Diagnostiek 75 minuten - €188
Behandeling 75 minuten - €167

Diagnostiek 90 minuten - €230
Behandeling 90 minuten - €204

Diagnostiek 120 minuten - €329
Behandeling 120 minuten - €298

Voor andere zorgprestaties, zoals overleg met een externe behandelaar (bijv. een psychiater) en reiskosten van de behandelaar, worden andere tarieven gehanteerd. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal ik je hierover informeren.