Informatie voor Verwijzers en Collega's uit de GGZ

Psychologiepraktijk Dekkers een vrijgevestigde praktijk in Amersfoort voor de Basis-GGZ (GB-GGZ) voor volwassenen (18+). Voor actuele informatie over mijn wachttijden, klik hier.

Als GZ-psycholoog geef ik psychologische behandeling aan volwassenen (18+), met uiteenlopende klachten. Voor complexe onderliggende problemen is de Basis GGZ/monodisciplinaire zorg minder geschikt. Dit betekent dat als er sprake is van onderstaande problemen, u de cliënt beter kan doorverwijzen naar de Specialistische GGZ/ multidisciplinaire zorg:

 • verslavingsproblemen
 • suïcidaliteit
 • persoonlijkheidsstoornissen 
 • psychoses

Dit zijn klachten of problemen die niet goed in een ambulante setting behandeld kunnen worden.


Mijn praktijk heeft geen mogelijkheden voor opvang tijdens crisissituaties. Als er sprake is van een crisis, verwijs ik de client door naar de huisarts(enpost). Indien nodig kan de cliënt vanuit daar worden doorverwezen naar de crisisdienst.


Verwijzingen kunnen via Zorgdomein worden ingediend, via Zivver, via de post of meegegeven worden aan de patient.
De verwijzingen naar mijn praktijk dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (zoals naam, adres en geboortedatum)
 • Dat er sprake is van een psychische stoornis of een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM 5 code, maar het mag wel.
 • Dat het gaat om een verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz


Neem gerust contact op voor intercollegiaal overleg, ook als het gaat om cliënten die niet bij mij in zorg zijn, maar waarover u anoniem van gedachten wilt wisselen: 06-83 17 38 96. Als ik niet kan opnemen, spreekt u dan een boodschap in. Dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Voor het veilig delen van privacygevoelige informatie maak ik gebruik van Zivver. Als u veilig met mij wilt mailen, maak dan gebruik van onderstaande knop.